องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

...
ประชุมข้าราชการ พ

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารนำโดย นาย บวร  สุริยะชัยพันธ์  น....

อ่านต่อ

...
องค์การบริหารส่วนต

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในหมุ่ที่ 16 บ้านแม่นา....

อ่านต่อ

...
เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหาร นำโดย นายบวร สุริยะชัยพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เจ้าหน้าที่ พนักงานและล....

อ่านต่อ

...
โครงการร้อยใจรักษ

วันที่ 24 -25 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได....

อ่านต่อ

...
ประชุมสภาองค์การบ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประ....

อ่านต่อ

...
กิจกรรมเฉลิมพระเก

ผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียร....

อ่านต่อ

...
ประชาสัมพันธ์ ป้องก

สำหรับคาถาป้องกันโรคไข้เลือดออก 5 ป 1 ข สามารถนำมาใช้ได้ ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัต....

อ่านต่อ

...
ประกาศกำหนดเขตโ

เนื่องด้วยปรากฏว่าในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านอมลาน  ตำบลกองแขก  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัด....

อ่านต่อ

...
ประกาศผลการดำเน

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของ....

อ่านต่อ

...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิท

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอา....

อ่านต่อ

...
อบต.แม่นาจร รับสม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสร....

อ่านต่อ

...
สถานีทดลองเกษตรท

วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 17.00
สถานีทดล....

อ่านต่อ

...
หมู่บ้านม้ง

บ้านแม่แจ๊ะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของชาวโม้งในอำเภอแม่แจ่ม

อ่านต่อ

...
ร้านกาแฟกลางป่าลึก

มีร้านกาแฟที่สูงที่สุดในประเทศไทยไปแล้ว มาดูร้านกาแฟที่อยู่ลึกและไกลที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยกันบ้าง ร....

อ่านต่อ

...
ศูนย์พัฒนาโครงการห

หมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ในเขตตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง และตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ....

อ่านต่อ

...
แอ่วแม่นาจร ยลทุ่งด

สถานที่ตั้ง : ถนนทางหลวงหมายเลข 1088 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด :....

อ่านต่อ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:06:50 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 12:28:36 น.  อ่าน 0 คน
อบต.แม่นาจร รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 12:44:58 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:16:41 น.  อ่าน 0 คน
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:52:40 น.  อ่าน 0 คน
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2563 (ช่วงเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:55:49 น.  อ่าน 0 คน
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2562 วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:32:01 น.  อ่าน 0 คน
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 17:18:24 น.  อ่าน 0 คน
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:37:38 น.  อ่าน 0 คน
รายงานการประชุมสภาสมัย 2/63 วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 16:43:50 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกรปะสงค์ บ้านสบวาก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกรปะสงค์ บ้านแม่สะงะเหนือ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแม่วาก บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ ๑๘ อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านแม่หอย หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโรงอาหาร อบต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0 คน
ส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านสบวาก อ่าน 0 คน
ส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านแม่หอย อ่าน 0 คน
ส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่สะงะเหนือ อ่าน 0 คน
ส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแม่วาก อ่าน 0 คน
ส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงอาหาร อ่าน 0 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18:34:25 น.  อ่าน 0 คน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18:37:52 น.  อ่าน 0 คน
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ๓ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16:06:54 น.  อ่าน 0 คน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16:08:15 น.  อ่าน 0 คน
แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:50:55 น.  อ่าน 0 คน
แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:54:09 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 11:36:15 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13:26:58 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 11:37:22 น.  อ่าน 0 คน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13:27:59 น.  อ่าน 0 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 20:33:25 น.  อ่าน 0 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 16:25:52 น.  อ่าน 138 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 16:01:35 น.  อ่าน 261 คน
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 11:37:00 น.  อ่าน 317 คน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 16:34:42 น.  อ่าน 741 คน
แผนการดำเนินงานประจำปี 2552 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 637 คน
แผนดำเนินการประจำปี 2553 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 617 คน
แผนดำเนินงานประจำปี 2555 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 587 คน
แผนดำเนินงานประจำปี 2556 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 587 คน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 456 คน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แม่นาจร วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 เวลา 15:22:52 น.  อ่าน 255 คน
sfsdfsdf วันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เวลา 14:09 น.  อ่าน 56 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:39:34 น.  อ่าน 323 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:31:17 น.  อ่าน 291 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:45:45 น.  อ่าน 326 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 528 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 580 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 531 คน

หนังสือราชการ สถ.

นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย