:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ผู้ตรวจการเลือกตั้งฯพร้อมผู้ติดตามได้เดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง

5 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

#ประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ผู้ตรวจการเลือกตั้งฯ นางสาวเรณู ประสิทธิคุณ พร้อมผู้ติดตามได้เดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นา​จร​ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร