:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ข้าราชการ ,พนักงาน,ลูกจ้าง อบต.แม่นาจร ร่วมรณรงค์และใช้รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประชาสัม

11 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์ รองปลัด อบต.แม่นาจร รักษาราชการแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร มอบหมายให้ ข้าราชการ ,พนักงาน,ลูกจ้าง อบต.แม่นาจร ร่วมรณรงค์และใช้รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ในพื้นที่ หมู่ที่ 14 ,หมู่ที่ 18


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร