:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: จัดโครงการอบรมการเลี้ยงสัตว์และป้องกันโรค ณ คริสตจักรบ้านใหม่พัฒนาสันติ

8 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 8 มิุถุนายน 2565 อบต.แม่นาจร ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม จัดโครงการอบรม การเลี้ยงสัตว์และป้องกันโรค ณ คริสตจักรบ้านใหม่พัฒนาสันติ ม.14 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีเสียงสุกร โค กระบือ การป้องกันโรคลัมปี สกีน ให้กับประชาชน การใช้ยารักษาโรคในสัตว์


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร