:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: จัดประชุมเพื่อวางแผนกำหนดทิศทางการทำงานเรื่องน้ำของแต่ละหมู่บ้าน

12 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันอาทิตย์ที่12 มิ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรได้จัดประชุม นำโดย นายสมบุญ พะเยาว์ นายกอบต.แม่นาจร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้นำชุมชน ม.2 ม.8 ม.10 ม.11 ม.12 ณ. ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านแม่ซา เพื่อวางแผนกำหนดทิศทางการทำงานเรื่องน้ำของแต่ละหมู่บ้านเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ของแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งเรื่องถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกันแต่ละหมู่บ้าน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร