:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง การรับสัมครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.

27 ม.ค. 2563

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร