:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ไปดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

27 ม.ค. 2563

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร