:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ประกาศ!!! เลือกตั้้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4 ต.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศ!!!! #เลือกตั้้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น #ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ในวัน จันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง วัน ศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร