:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยุงลาย ด้วย คาถา 5 ป +1 ข

28 ส.ค. 2564

รายละเอียด: สำหรับคาถาป้องกันโรคไข้เลือดออก 5 ป 1 ข สามารถนำมาใช้ได้ ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติเป็นประจำและขัดภาชนะที่มีคราบไข่ยุงเกาะอยู่ คือ 1.ปิด ฝาภาชนะกักเก็บน้ำ 2.เปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกันดอกไม้ ถังเก็บน้ำ สำหรับอาบ 3.ปล่อยปลาหางนกยูงหรือปลากินลูกน้ำลงในอ่างบัวหรือที่กักเก็บน้ำที่ไม่มีฝาปิด 4.ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมไม่ให้มีน้ำขังในที่ต่างๆ โดยเฉพาะยางรถยนต์ 5.ปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ แต่ในช่วงฤดูร้อนต่อช่วงฤดูฝนต้องขอเพิ่ม 1ข คือ ขัด ภาชนะที่เคยใช้กักเก็บน้ำก่อนนำมารองรับน้ำครั้งใหม่ เพราะภายในภาชนะดังกล่าวอาจจะมีไข่ยุงเกาะติดอยู่ เมื่อมีน้ำมาหล่อเลี้ยงไข่ยุงจะสามารถฟักตัวเป็นลูกน้ำภายใน 20–60 นาที ไข่ยุงนี้จะมีอายุยืนเป็นปีแม้จะอยู่ในภาวะแห้งแล้ง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร