:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

11 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

.


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร