:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรจะนำไปพัฒนาการให้บริการต่อประชาชนต่อไป โดย วิธีสแกน QR CODE หรือ ช่องทางลิงก์  https://forms.gle/FUvkHvVagDcBqxV28


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร