:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282 กด 0
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองช่าง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 5 ต.ค. 64
2 แบบคำขอเคลื่อนย้ายอาคาร 5 ต.ค. 64