:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282 กด 0
คณะผู้บริหาร
นายสมบุญ พะเยาว์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
โทร 081-0287802
นายสว่าง จตุพรเรืองรอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
โทร 091-3077766
นายเจริญชัย รุ่งเรืองสกุลดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
โทร 062-1947646
นายเกศพล แสงกระจ่างชื่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร