:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายทวีเดช ปิจจะวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
.